Concept > Klas 4 > Grammatik

Grammatik

 

In dit jaar gaan we in een hoog tempo de grammatica herhalen, opdat je deze goed weet te gebruiken volgend jaar bij je spreken en vooral bij het schrijven. Daartoe hebben jullie vele mogelijkheden. Een uitgangspunt vormt zelfstandig werk, omdat we gewoonweg te weinig tijd hebben om alles in de klas te doen.

We werken op school veel met Deinfach dat op ons schoolnetwerk (in je map Duits) staat. Je logt in met je leerlingnummer en in hoofdletters aan elkaar je postcode.

 

Ik raad je aan volgende overzichten te printen en lamineren, hiermee heb je een goed overzicht tot en met je laatste PTA:

naamvallen 

werkwoord.xls

 

Hier vind je online-oefeningen. Je kunt ook kijken op digisite van Duits.