Concept > Facharbeit/PWS

Facharbeit/PWS

 

Stappenplan: 

 

  • Analyse: lectuur onderwerp in de breedte, verzamelen aantekeningen, inzicht krijgen in hoofdvraag  en deelvragen. (tot de zomervakantie)
  • Opstellen hoofd- en deelvragen en eerste overzicht hoofdstukken. (tot de zomervakantie)
  • Uitwerking hoofdstuk 1(tot eind september)
  • Uitwerking hoofdstuk 2/revisie 1 (tot eind oktober)
  • Uitwerking hoofdstuk 3/revisie 2 (tot eind november)
  • Uitwerking hoofdstuk 3/revisie 3 (tot december)
  • Revisie (4) (tot februari 2019)
  • Inleverdatum: eind februari 2019

 

 

 

Lees verder